Web Analytics Made Easy - Statcounter

פשקוויל חילוני – שימו לב לאחים

אתמול, ביום שישי בצהריים, כחלק מדברי הדואר הרגילים (דואר, כן? נייר, זוכרים?) הגיעה גם מעטפה מרובעת, דקה וקשיחה שבעליל הכילה CD. הופה, זה נחמד, חשבתי, זה מקורי. על המעטפה הייתה מדבקה עליה הודפסו הפרטים של הכתובת שלי והנמען היה "משפחת כספי" ולא ישירות למי מבני הבית. כמו כן, הודפס במקור על המעטפה "השולח ת.ד. 926 נתניה". …

וכל הכבוד לשר

בראיון ל-YNET נראה כי השר פורז קיבל שכל.   כרגיל, בתגובה לדברים נציגי הימין ממשיכים להעלות את הטיעונים החזקים שלהם: ח"כ יורי שטרן (האיחוד הלאומי): "…אולם על אף דבריו הפוגעים וחסרי האחריות, תמשיך ההתיישבות היהודית ביש"ע לשמור על ביטחונו של השר פורז" ח"כ יחיאל חזן (ראש שדולת יש"ע בכנסת): "…גישה כזאת מסוכנת לדמוקרטיה. בפרט כאשר מתיישבים מגינים בגופם על …

"זהירות על הוואזות" או "גם למתנחלים יש רגשות"

הרשימה של טלי שעשעה אותי בגישתה התמימה ביחס למתנחלים, ורציתי להגיב ברשימה שלה שהמכתב היחיד שהם יקבלו ממני יהיה "התראה לפני פינוי", ורציתי להוסיף פנינים מרחבי הרשת ואז הגעתי אל הדיון הזה שהתנהל בכנסת.אני מודה ומתנצל שלא קראתי את הפרוטוקול עד תומו, פשוט התחלתי להרגיש בחילה תוך כדי קריאתו. המתנחלים צריכים להבין שרוב הניסיון של …