Web Analytics Made Easy - Statcounter

הפרסומות בתגובות הגיעו ל-YNET

לפני כמעט שנה קלטתי ניסוי ש-YNET עשו עם פרסומות עצמיות המוטמעות בתוך מסגרת התגובה של תגובות ראשונות/פופולריות, והיום, כמעט שנה לאחר הרשימה ההיא, התחילו פרסומות אמיתיות.ייתכן ועדיין מדובר בניסוי, כי גם כעת אפשרות פרסום זו אינה מופיעה באופן רשמי באפשרויות הפרסום של האתר. למשל, התגובה הראשונה כאן, ואפילו בכתבה שהכילה בעבר את פרסומת הניסוי – יש כעת …