Web Analytics Made Easy - Statcounter

ההשתתפות לעיתונאים אסורה

אני מת מעייפות, לאחר שבלילה הקודם נלחמתי ב-Sasser מראשית המשחק של "מכבי" ועד לפנות בוקר, אבל אני חייב להעלות את הציטוטים הללו. "האיגוד הישראלי ליחסי ציבור ודוברות" מקיים תחרות לעידוד המצויינות בתחום יחסי-הציבור בישראל. התחרות נקראת "האריה השואג" (ע"ש אריה דרעי? ע"ש יוסף טרומפלדור (היחצ"ן הציוני הידוע באמרתו "טוב למות בעד ארצנו")?). מספר משרדי יחצ"נות …