Web Analytics Made Easy - Statcounter

Mr. Hi-Tech goes to Jerusalem

  ( פורסם באתר TheMarker.com בתאריך 4.3.2001 )   משפט זוטא: הרעיון למאמר זה קפץ לראשי עם שמיעת שמו של שלום שמחון כמי שהוכתר כשר החקלאות הבא. אולם, למזלי היה בידי מגזין "תרבות דיגיטלית" של "גלובס" (מלח-מים, מלח-מים, מלח-מים), אשר על שערו הייתה כותרת המשנה "שר לענייני אינטרנט? לא במזרח התיכון הישן". כותרת זו התייחסה …

עיניים עצומות לרווחה

  לכל תושבי שוויץ, שלומות. כאן מדברים ממנהלת מחוז החלום, שוויץ. אנו רוצים להתנצל בזאת על פרשת 1391. אתם משלמים מיסים גבוהים, מתנהגים לפי החוק, אוכלים שוקולד טוב ושרים יודל. באמת שזה לא מגיע לכם. מישהו חמד לצון, ובחוסר טאקט רב גרם לכם לחשוב שאתם חיים במדינה לבנטינית, אלימה, דתית, קיצונית, אשר צריכה שירותי ביטחון …

מגן הכסף

  ( פורסם באתר TheMarker.com בתאריך 5/12/2000 )   בימים אלה, כאשר "המצב" עוד לא החליט מה הוא רוצה להיות (חוץ ממלחיץ ומדכא) כדאי לראות זווית קצת אופטימית ומפתיעה – כיצד ההייטק שומר עלינו. כיום, בניגוד לשנים הקודמות בהן היינו בעימות צבאי מול מדינות ערב, יש לנו בעלי ברית נוספים העומדים לצידנו – המשקיעים מחו"ל. …