Web Analytics Made Easy - Statcounter

הודעה לזי(מ)בור הקוראים

בעמוד הראשי של "ידיעות אחרונות" היום: לקוראינומחיר גיליון "ידיעות אחרונות" ומחיר המינוי לעיתון יישארו ללא שינוי גם אחרי ה-1.3.04 – זאת, עקב העלייה בתשומות הייצור מצד אחד, וירידת המע"מ מצד שני.הנהלת "ידיעות אחרונות" להלן הערותיי להודעה שלעיל:1. ברצוני להודות להנהלת "ידיעות אחרונות" על שספגה עד היום, באומץ ובחירוק שיניים, את העלייה בתשומות הייצור – ובכך …

התשובה הגברית לחזיית הפוש-אפ

בדרך כלל ראוי לקשר לבדיחות בטור הצדדי – אבל מוצר זה הוא פריצת דרך, קו פרשת המים במיניות הגבר.(בהנחה ובאמת זה מוצר אשר מפותח (גיחי, גיחי) בימים אלו) אזהרה: הקישור מוביל לאתר שהוא חנות למוצרי מין.קבלו את… Big Boy Briefs! (ושימו לב מה קורה למכונית) (נמצא לראשונה כאן)

דרוש פורץ עם מניע / אמצעי מניעה

יש רגעים שבהם העברית נותרת ללא מילים.האם זה תרגום ל-Preventative Hacker? ‏Condom Hacker (הפורץ כובעון)?                               (משרה מתוך אתר ה"דרושים", JobNet) נדמה לי שהמושג המקובל הוא Ethical Hacking. כן, עוד אוקסימורון (דבר והיפוכו) בחסות העידן הדיגיטלי. נדמה לי ש"בוחן סיכונים / פגיעויות" יכול …