Web Analytics Made Easy - Statcounter

סיכום יום עיון "עולם הבלוגים"

(רשימה זו נכתבה לסירוגין במשך חצי שנה) אוֹיָה, אני (ואחרים) לא עמדתי בזמנים.ואני לא יודע מה ירדן חושב עלי בגלל זה.(והיה גם דיון קטן בנושא בין חנן כהן לירדן) אני מסתכן בלהציע רעיון מדוע רוב המשתתפים לא העלו פוסט מסכם בעקבות המפגש הזה: כבוד.היה משהו ראשוני, אינטימי אפילו, במפגש ראשוני לרוב, של אנשים שהכירו עד …

שינוי בתכני האתר

לאחר שנתיים וחצי של כתיבה באתר זה, ולאחר חצי שנה בערך שאני כותב כאן בקצב מופחת, עשיתי קצת חושבים על האתר הזה. מטרתו המוצהרת של האתר, כפי שהבעתי אותה בפני צוות "רשימות" בראשית הדרך, הייתה כתיבה על נושאי מחשבים, תקשורת (מחשבים והמונים) ואבטחת מידע.לצערי, ובהחלט באשמתי, לא עמדתי בהתחייבות זו באופן מלא ועקבי. כתבתי גם …