Web Analytics Made Easy - Statcounter

על החיים ועל המוות בארץ הזאת

להיות ישראלי, להיות יהודי, לחיות בארץ הזו.המוות הוא בן לוויה קבוע שלך. יש לכל אחד צל עם מגל.כל אחד הוא חייל בעתיד, בהווה או בעבר. כל אחד יעד לפיגוע.כולנו חלק מהשליחות שהיא המדינה הזו. משא של אלפי שנים, מיליוני מתים, וסבל אין-קץ.ולא ביקשנו זאת (חלקנו לפחות), מלידה אנו עוד חוליה בשרשרת, בשלשלאות, באזיקים. שומרי המקלט של העם …

הודעת מערכת – אפריל 2004

מזמן לא כתבתי, ולא לחינם. בגלל כסף. בפסח התחלתי בעבודה חדשה (מחירות לעבדות), בחברת HP OMS, חברה בת (בבעלות מלאה) של HP ישראל, העוסקת ב-Out Sourcing (מיקור חוץ) ושירותים מנוהלים.אני חבר בצוות הסיסטם של חברת Tecnomatix, היושבת באזור התעשייה של הרצליה פיתוח. זו חברה בינלאומית כך שסדר גודל המערכות ופריסתן גדול מזה שהיה מוכר לי …