Web Analytics Made Easy - Statcounter

דוקטור ג'קיל ומיסטר אינטרנט

( פורסם באתר TheMarker.com ב-1.4.2001, גרסה אנגלית של המאמר נמצאת כאן )   מכירים את הצגות התיאטרון הניסיוניות וה"מתקדמות" – בהן השחקנים יורדים מהבמה, מתערבבים בקהל, ומשתפים אותו בהצגה – כך שגם הקהל קובע את מהלך ההצגה וטיבה? למה הצגות כאלו נחשבות ניסיוניות? כי הן מוחקות את הריחוק ושוברות את "קיר הזכוכית" בין האמנות לקהל, …

יד הגורל

  עכשיו קצת פחות, כי אני מקליד פחות כעת, אבל ככה, בשנה האחרונה, שמתי לב שאני שוכח כיצד לכתוב בכתב יד. במקרים בהם נאלצתי לכתוב ביד, הרגשתי רתיעה נפשית מהפעולה הנשכחת הזו, ואפילו היה צורך במאמץ מודע להיזכר כיצד לצייר את האותיות, כיצד לנסות ולבצע רצף של כתיבה. והתוצאה, כתב של רופאים. (אגב, אני בטוח …

איך כמעט הקמתי את YNET (או לא)

  חייו של אדם רצופים החלטות יומיומיות קטנות וגדולות הקובעות את מהלך חייו. ייתכן והחלטה כזו שקיבלתי לפני שנים רבות, מנעה ממני להיות אחד מעובדי אתר YNET.   בשנת 1997, בעת שעבדתי באחת מעבודות הקודמות שלי בתחום המחשב, חיפשתי מקום עבודה חדש, ובעת עיון במודעות ה"דרושים" של סוף השבוע מצאתי מודעה שחיפשה מועמד עם רקע בתקשורת …