Web Analytics Made Easy - Statcounter

נעדר אחד מעל כולם

  רשימה זו תעסוק בנושא עסקת השבויים המתרקמת מול החיזבאללה. ראשית, אפתח ואומר, שכל אשר משפחת ארד עושה, מבחינה משפחתית – זו זכותה וחובתה לטובת בנה, בין אם הוא חי או מת. אולם, למעשים האחרונים של משפחת ארד יש השלכות היוצאות אל מחוץ למשפחה, ובכך אני רוצה לדון, בצד החברתי-לאומי יותר. ככל שזכור לי, לא היה …