Web Analytics Made Easy - Statcounter

סמי, השד העדתי

כן, עד היום לא ממש התעמקתי במשנתו המקופחת של מר סמי שלום שטרית. לא נראה לי ממש חשוב.אבל היום הוא פרסם את זה. יש שתי דרכים להגיב על דבר כזה: לשתוק ולהניד בראשך בעצב, או לתת קצת קונטרה. אז ניתן קונטרה. לא ראוי לשתוק על דברים כאלו. נתחיל בגילוי הנאות המקובל: אני בעיקר אשכנזי במקור …

על החיים ועל המוות בארץ הזאת

להיות ישראלי, להיות יהודי, לחיות בארץ הזו.המוות הוא בן לוויה קבוע שלך. יש לכל אחד צל עם מגל.כל אחד הוא חייל בעתיד, בהווה או בעבר. כל אחד יעד לפיגוע.כולנו חלק מהשליחות שהיא המדינה הזו. משא של אלפי שנים, מיליוני מתים, וסבל אין-קץ.ולא ביקשנו זאת (חלקנו לפחות), מלידה אנו עוד חוליה בשרשרת, בשלשלאות, באזיקים. שומרי המקלט של העם …

הפגנת חולשה

מעניין, הקטע הזה של הפגנת התמיכה בהסכם ז'נבה. ראשית, קשה לי להגיד שזו ההפגנה הוירטואלית הראשונה בעולם. אולי הראשונה שהיא לא מחאה. התקפות DoS ו-DDoS הן הפגנות מחאה אפקטיביות ביותר. מבחינת יחסי שלטון-אזרחים וגבולות השיח הדמוקרטי, יש כאן בהחלט חדשנות. רק שהיא למעשה לרעת רעיון ההפגנה בפרט והדמוקרטיה בכלל. הרעיון הבסיסי בהפגנה הוא בכך שלאדם כל …