Web Analytics Made Easy - Statcounter

זעקי עיתונות אהובה

חשבתי לא מעט אם לכתוב את הרשימה הזו, ואפילו שהחלטתי כי ראוי לכתוב אותה (כי קשה לי לעבור על הנושא לסדר היום) – אני עושה זאת בלא חמדה. אני פשוט לא אוהב ויכוחים ומריבות, אבל מצד שני שתיקה גם גובה ממך מחיר. בפעם האחרונה שהתווכחתי עם גל מור הנושא היה מתן קרדיט לבלוגר שפרסם נושא זהה לזה …

הודעה לזי(מ)בור הקוראים

בעמוד הראשי של "ידיעות אחרונות" היום: לקוראינומחיר גיליון "ידיעות אחרונות" ומחיר המינוי לעיתון יישארו ללא שינוי גם אחרי ה-1.3.04 – זאת, עקב העלייה בתשומות הייצור מצד אחד, וירידת המע"מ מצד שני.הנהלת "ידיעות אחרונות" להלן הערותיי להודעה שלעיל:1. ברצוני להודות להנהלת "ידיעות אחרונות" על שספגה עד היום, באומץ ובחירוק שיניים, את העלייה בתשומות הייצור – ובכך …

הם יורים גם באתרים

לאחרונה שמתי לב שהעיתונות, הסטנדרטית, לאו דווקא זו שעוסקת ישירות במחשבים ואינטרנט מתחילה להתייחס לאינטרנט יותר ברצינות. מהצד החיובי קיימים טורים וכתבות שונים בעיתוני הנייר, אשר מצרפים כתובת דואל לתוכן, בכדי לקבל תגובות, רעיונות, הערות והארות מהציבור הרחב. וזה יפה. אין לי מושג אם מישהו קורא את הדואל שמגיע או שהוא הולך ישר ל-Deleted Items, אבל יש …