Web Analytics Made Easy - Statcounter

הודנה מציתה את הדמיון

  (פרה-מפריזה על הסיסמית "הונדה מציתה את הדמיון") למי שלא יודע או צריך תזכורת, משמעותה של ה"הודנה" היא שברגע שהכוח המוסלמי נמצא בנחיתות או צריך זמן להתארגן במסגרת מלחמתו בכופרים (השלם את החסר) הוא צריך להסכים להפסקת המאבק, באופן זמני בלבד, בכדי שיוכל להתחזק ולהמשיך במאבק עד לניצחונו. הרי ברור שמעבר להכרזה הנוכחית לא התרחש …