Web Analytics Made Easy - Statcounter

קצרצרים

יש לי לפעמים בראש כל מיני דברים קטנים שלא מצדיקים תחזוקת עמוד שלם של רשימה בעבורם, ולכן החלטתי להקים רשימה מרכזת. אשתדל להבטיח שכל אשר אעלה כאן יהיו דברים מקוריים שהמצאתי, אלא אם מי מהמגיבים (כאן או דרך הדואל) יוכיח באותות ומופתים כי אינני מקורי אלא חקיין נלוז (אשתדל לזכור לחפש ברשת קודם לפרסום). הרשימה הזו, בניגוד לרשימות …

מחשבות לפני המוות הבא

* אני מודה. אף פעם לא הבנתי את החלוקה בין "דרג מדיני" ל"דרג צבאי" (גם במשמעות טרוריסטי).האם זה באמת משנה? האם באמת יש הבדל בין מבצע הרצח לבין המורה על ביצוע הרצח?- המבצע הוא אמנם זה שרוצח בפועל, אבל הוא לא היה עושה זאת בלי יוזמה ואישור של המשלח. אחריותם זהה. אני משער שהחלוקה נועדה להגיד …

חטיפים – גריסת טרום פסח

* ראשית, שאפו, כפי שאומרים בחוגים מסוימים (איזה?), לגל מור על הכתבה "הרשתות האלחוטיות בישראל חשופות", המפרטת נסיעת חישוף של רשתות אלחוטיות באזור התעשייה האולטרה-הייטקי של הרצליה פיתוח. בדיוק מה שאני רוצה מהעיתון שאני קורא: יציאה לשטח – למציאות המקומית, חשיפת אחוריים של מלכים, ושירות לציבור: הן שידע כיצד החברות שנותנות לו שירות ומוצרים מגינות על המידע …