Web Analytics Made Easy - Statcounter

פשקוויל חילוני – שימו לב לאחים

אתמול, ביום שישי בצהריים, כחלק מדברי הדואר הרגילים (דואר, כן? נייר, זוכרים?) הגיעה גם מעטפה מרובעת, דקה וקשיחה שבעליל הכילה CD. הופה, זה נחמד, חשבתי, זה מקורי. על המעטפה הייתה מדבקה עליה הודפסו הפרטים של הכתובת שלי והנמען היה "משפחת כספי" ולא ישירות למי מבני הבית. כמו כן, הודפס במקור על המעטפה "השולח ת.ד. 926 נתניה". …

קריאה לסיוע – מתכנתי WEB מתנדבים

רשימה קצת שונה הפעם. אני, כותבים אחרים ב"רשימות" וחברי צוות האתר מקיימים את "רשימות" כבר כמעט שנה (ו"קונספציה" קיים כבר מהמאה הקודמת, 1999) ומנסים לפרסם תכנים מעניינים, מאתגרים, ובתקווה גם מענגים מדי פעם. כולנו עושים זאת על בסיס זמננו החופשי, למען עצמנו (נודה ולא נבוש) ולמען קהל הגולשים, ללא תמורה. הפעם אני רוצה לפנות אליכם, …

זעקי עיתונות אהובה

חשבתי לא מעט אם לכתוב את הרשימה הזו, ואפילו שהחלטתי כי ראוי לכתוב אותה (כי קשה לי לעבור על הנושא לסדר היום) – אני עושה זאת בלא חמדה. אני פשוט לא אוהב ויכוחים ומריבות, אבל מצד שני שתיקה גם גובה ממך מחיר. בפעם האחרונה שהתווכחתי עם גל מור הנושא היה מתן קרדיט לבלוגר שפרסם נושא זהה לזה …