Web Analytics Made Easy - Statcounter

עיניים עצומות לרווחה

  לכל תושבי שוויץ, שלומות. כאן מדברים ממנהלת מחוז החלום, שוויץ. אנו רוצים להתנצל בזאת על פרשת 1391. אתם משלמים מיסים גבוהים, מתנהגים לפי החוק, אוכלים שוקולד טוב ושרים יודל. באמת שזה לא מגיע לכם. מישהו חמד לצון, ובחוסר טאקט רב גרם לכם לחשוב שאתם חיים במדינה לבנטינית, אלימה, דתית, קיצונית, אשר צריכה שירותי ביטחון …

על פינוי כיכר הלחם – תגובה לגיל רימון

מאמר זה הוא תגובה למאמרו של שכני לאתר, גיל רימון. המאמר נמצא ב- http://www.notes.co.il/gil/828.asp כמו כן מומלץ לקרוא את פסק הדין (יש קישור במאמר של גיל, לעיל). אני מתנצל שאינני מגיב בטור התגובות של המאמר של גיל, אך אני עושה זאת כי תגובתי ארוכה למדי ולכן נראה לי כי עדיף לפרסמה בנפרד. חיפשתי קצת ברשת והוספתי …