Web Analytics

ידיעות סוכנות חלל

המראה הזמן: יום רביעי, 8/12/2004.המקום: עיתון "ידיעות אחרונות", מוסף "כלכלה", מדור "שוק ההון".גודל טיל השילוח: 10×17 ס"מ.   נחיתה הזמן: יום חמישי, 9/12/2004.המקום: עיתון "ידיעות אחרונות", מוסף "כלכלה", מדור "שוק ההון", הטקסט הסוגר את אזור הכתבות.גודל מצנח הנחיתה: 1×7.5 ס"מ.   (ההמשך המובא להלן הועלה כתוספת ביום רביעי, 15/12/2004) דו"ח סיכום הזמן: יום שני, 13/12/2004.המקום: עיתון "ידיעות אחרונות", מוסף "כלכלה", …

סקירה ב-YNET של העיתונות הערבית בישראל

יוזמה יפה של YNET: סקירה של העיתונות הערבית בישראל, כולל קישור לאתרי האינטרנט של העיתונים, ואף קישור לסקירה מהדף הראשי של YNET. אני מנחש שבהנחה וסקירה זו תהיה קבועה, היא לא תהיה להיט באתר, אבל זה מסוג הדברים שעיתונות צריכה לעשות מעצם הגדרתה, לחשוף את קהל הקוראים למציאות רחבה, מעבר לרגיל, למוכר ואף למודחק.

(אבד בהמרה) או (מישהו יודע איפה נמצא עמוד ג6?)

מתוך כתבה באתר עיתון "הארץ", מדור "קפטן אינטרנט".יד שנייה. יד ראשונה: עיתון הנייר. (אפילו המודעות לא עברו בהמרה מניירולוגי לדיגיטלי)(וגם שני ENTERים מיותרים פתחו פיסקה חדשה איפה שלא צריך)(האינטרנט מהשטן) אתר "הארץ" ממשיך לקרטע כי מישהו שם לא החליט אם הוא הולך על זה ברצינות, או שסתם הוא לא מוכן לשים את הכסף הדרוש. או שניהם.