Web Analytics Made Easy - Statcounter

הודעה לזי(מ)בור הקוראים

בעמוד הראשי של "ידיעות אחרונות" היום:

לקוראינו
מחיר גיליון "ידיעות אחרונות" ומחיר המינוי לעיתון יישארו ללא שינוי גם אחרי ה-1.3.04 – זאת, עקב העלייה בתשומות הייצור מצד אחד, וירידת המע"מ מצד שני.
הנהלת "ידיעות אחרונות"

להלן הערותיי להודעה שלעיל:

1. ברצוני להודות להנהלת "ידיעות אחרונות" על שספגה עד היום, באומץ ובחירוק שיניים, את העלייה בתשומות הייצור – ובכך מנעה בגופה את עליית מחיר העיתון, לרווחת לקוחותיה (ובמידה ועלות תשומות הייצור גבהה רק בימים האחרונים – זה סימן שיש אלוהים)
2. ברצוני לברך את הנהלת "ידיעות אחרונות" על שנקרתה בדרכה הורדת המע"מ בכדי שתוכל להביא לידיעתנו את נדבת ליבה ותושייתה, וגם בכדי שבית "ידיעות אחרונות" יחדל מהקזת הכספים שהזדמנה לפתחו עקב העלייה בתשומות הייצור (וברכות על המזל הרב שנפל בחלקכם, כך שעלות השינוי בתשומות הייצור זהה לאחוז הורדת המע"מ. כאמור לעיל, יש אלוהים)
3. אני מהמר, על סמך ניסיון העבר, כי גם הקונקורנציה מבית "מעריב" תנקוט בגישה דומה, ולו בכדי להשאיר את מחיר העיתון ברמה דומה לזו של "ידיעות אחרונות" – כמובן למטרת הפגנת קולגיאליות ולמניעת בלבול מחירים בקרב קהל הקוראים הנאמן
4. מפציר אנוכי בהנהלת "ידיעות אחרונות" להמשיך ולהביא לידיעת הציבור מקרים בהם גופים מסחריים בכלכלה הישראלית (בייחוד כאלו המוגדרים כ"מונופולין" (קישור ישיר לקובץ בתבנית DOC (תוכנת Word) – תיאור קורס במשפטים באוניברסיטת בר-אילן)) נוקטים בצעדים מפוקפקים אשר נועדו למנוע מהציבור הנחות המגיעות לו בשל שינויים רגולטורים או סתם בשל סחר הוגן.

חזקו ואמצו!

Join the Conversation

12 Comments

 1. אני עדיין זוכר את משבר העגבניות (בשנת 95, נדמה לי). מחיר העגביות קפץ מ 3 ל 15 שקלים בתוך שבועיים. כמובן שהארץ רעשה וסערה, ושר האוצר (בייגה) התראיין לטלוויזיה וביקש מהציבור שלא יקנה עגבניות ובכך יפעיל לחץ על היבואנים. "עגבניה זה לא תרופה", הוא אמר.

  תגיד בייגה, ארזת לבד? מישהו נתן לך משהו לקחת? האיש חי בסרט. אני עוד זוכר את האישה שמסבירה לכתב הטלוויזיה שבלי עגבניה היא לא יכולה.

  אני לא רואה שום אפשרות לחרם צרכנים בישראל. המנטליות הישראלית הנכחית לא מאפשרת לאדם שיש לו מספיק כסף לוותר על קניה רק כדי להוריד את המחיר בשביל כלל הצרכנים.

 2. א. כמובן שהיום "ידיעות" גם טורחים להפנות אצבע כלפי עסקים שלא הורידו מע"מ, למעט כלפי עצמם, כמובן.
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2882860,00.html

  ב. עוברת אורח: זה ש"ידיעות" הוא מונופול קבעה הרשות להגבלים עסקיים של מדינת ישראל, לא אני.
  אכן, הסיכוי למרד צרכנים בישראל הוא נמוך, עקב חוסר בסולידריות ובהעדפת העצמי על פני הקולקטיב.

  ג. ל-lior: אכן יפות כל הדוגמאות ממדעי הכלכלה, אך ראוי לזכור שכלכלה היא מדע חברתי ולא מדויק (אפילו ממדעי הפסיכולוגיה הייתי אומר), וכל הנוסחאות והגרפים הם שיטה נושנה להסתרת אמיתות אנושיות בסיסיות (כדוגמת תאוות בצע), לנתק בין הסיבה לתוצאה.
  עיתונות אינה אמורה להיות ככל עסק אחר, בייחוד כאשר היא מקפידה להיות זו שמאשימה באופן תדיר אחרים, אך כפי שהודגם במקרה זה – אינה נותנת דוגמה אישית.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *