Web Analytics Made Easy - Statcounter

ידיעות סוכנות חלל

המראה הזמן: יום רביעי, 8/12/2004.המקום: עיתון "ידיעות אחרונות", מוסף "כלכלה", מדור "שוק ההון".גודל טיל השילוח: 10×17 ס"מ.   נחיתה הזמן: יום חמישי, 9/12/2004.המקום: עיתון "ידיעות אחרונות", מוסף "כלכלה", מדור "שוק ההון", הטקסט הסוגר את אזור הכתבות.גודל מצנח הנחיתה: 1×7.5 ס"מ.   (ההמשך המובא להלן הועלה כתוספת ביום רביעי, 15/12/2004) דו"ח סיכום הזמן: יום שני, 13/12/2004.המקום: עיתון "ידיעות אחרונות", מוסף "כלכלה", …

סקירה ב-YNET של העיתונות הערבית בישראל

יוזמה יפה של YNET: סקירה של העיתונות הערבית בישראל, כולל קישור לאתרי האינטרנט של העיתונים, ואף קישור לסקירה מהדף הראשי של YNET. אני מנחש שבהנחה וסקירה זו תהיה קבועה, היא לא תהיה להיט באתר, אבל זה מסוג הדברים שעיתונות צריכה לעשות מעצם הגדרתה, לחשוף את קהל הקוראים למציאות רחבה, מעבר לרגיל, למוכר ואף למודחק.