Web Analytics Made Easy - Statcounter

צה"ל לראשות הממשלה!

אתר "הארץ", מספר לנו שצה"ל הוא צבא העם. חשוב לצה"ל לרדת אל העם, לחוש את רגשותיו ולהאזין למשאלות ליבו. כחלק מרגישותו לציבור, עשה צה"ל מעשה והתקשר לעם.מסתבר שחשוב לצה"ל לדעת מה העם חושב עליו – האם הוא אוהב אותו? האם הוא מוכן לעזור לו? מי העם רוצה שיעשה את פינוי המתנחלים – צה"ל החביב או המשטרה? …

מסעה של הרשת אל מרכז התודעה

הרשת כיום עדיין אינה נתפסת כמדיום לגיטימי ו"רציני", בעיני הקהל הרחב, אלא בעיקר כשלוחה "צעירה, חדשנית ונועזת" של ערוצי התקשורת המסורתיים. זו תחושתי. המודעות אודות עשייה ויצירה שכל מחזור חייהן מתרכז ברשת מגיעה רק לעתים רחוקות למדיה המסורתיות, וגם אז זה לרוב בעבור הקהל הייעודי שממילא מכיר ו"חי" ברשת.נכון שהרשת היא מדיום צעיר ביחס למדיה הותיקות, אבל …