web analytics

ארכיון קטגוריה: משפחה

טלי

  טוב, כמו שאמר דון קורליאונה: "הכל אישי". הגיע הזמן להצדיק את האופי האישי של האתר ולהתחיל להציג את הנשמות הפועלות. אני גם מתחיל לעבוד בכיוון של מצלמה דיגיטלית, בכדי שאוכל לחסוך אלפי מילים. (אגב, התמונה שלי מתעכבת אצל ירדן, אז תלונות אליו. לאחר שהיא תעלה – תלונות אלי (עדיף להוריי, אבל זה במילא יחזור […]